Informace o publikaci

Wyclif at the Council of Constance: Hus’s Treatises Written in Constance and their Wycliffite Background

Název česky Viklef na Kostnickém koncilu: Husovy texty napsané v Kostnici a jejich viklefské pozadí
Autoři

MUTLOVÁ Petra

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška prozkoumala různé strategie Jana Husa ve využití Viklefových textů v jeho vlastních textech sepsaných během koncilu v Kostnici v letech 1414 a 1415.
Související projekty: