Informace o publikaci

Networks in the Czech Reformation. The Case of the Lay Chalice

Název česky Sítě v české reformaci. Případ laického kalicha
Autoři

MUTLOVÁ Petra

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přednáška prozkoumala možnosti využití síťové analýzy při studiu korpusu středověkých rukopisů týkajících se historie laického kalicha v české reformaci.
Související projekty: