Informace o publikaci

Spirála coby inovativní schéma filmového vyprávění

Autoři

KOKEŠ Radomír D.

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Bohemica Litteraria
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/38007529
Doi http://dx.doi.org/10.5817/BL2018-2-2
Klíčová slova Film; Cinema; Television; Storytelling; Narrative Techniques; Spiral Narrative; Loop Narrative; Narrative Schema; Innovation; Fictional Worlds; Narratology; Historical Poetics; Poetics of Fiction; Film Analysis
Popis Článek rozpoznává specifický vzorec audiovizuálního vyprávění: postava je uvězněna opakujícím se segmentu prostoru, času a kauzality, je si toho vědoma a snaží se s touto skutečností nějak vyrovnat. Tento vyprávěcí vzorec, známý například z filmu Na Hromnice o den více (1993), je označen za "spirálový narativ" a vysvětlován coby inovativní schéma, jež od devadesátých let minulého století pro americké tvůrce plní ozvláštňující funkci ve vztahu k rozmanitému množství zavedených žánrových či obecněji vývojových modelů. V první části studie je spirálový narativ strukturně i funkčně odlišen od narativu smyčkového, přičemž je načrtnuto i několik analyticky vypozorovaných estetických norem. Výklad se zaměřuje i na některé ze způsobů, jimiž může využití spirálového narativu působit na diváky a nabízí rovněž některé možné estetické zdroje samotné spirálové techniky, kterou lze považovat za základ spirálového narativu coby inovativního schématu. Druhá část studie přechází na mnohem konkrétnější úroveň výkladu, a to k podrobnějšímu rozboru krátkometrážního díla 12:01 PM (1990), televizního snímku 12:01 (1993) a již zmíněného filmu NA HROMNICE O DEN VÍCE. Jeho prostřednictvím je navržena historická trajektorie, jež funkčně vysvětluje postupné ustavení spirálového narativu v americké audiovizi coby pomocného inovativního vzorce v podobě, v jaké se rozvíjí dodnes.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info