Informace o publikaci

Recidivující trombus levé síně u pacienta na účinné antikoagulační terapii - kazuistika

Autoři

MASÁROVÁ Lucia NOVÁK Jan PEŠL Martin ONDRÁŠEK Jiří SEMÉNKA Jiří ŠIMAROVÁ Eva PANOVSKÝ Roman

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Fibrilace si´ni´ (FS) prˇedstavuje nejcˇasteˇjsˇi´ srdecˇni´ arytmii. Jednou z nejza´vazˇneˇjsˇi´ch komplikaci´ FS je vznik trombu°, ktere´ na´sledneˇ mohou ze si´neˇ vycestovat do arteria´lni´ho rˇecˇisˇteˇ a ve´st ke vzniku ce´vni´ mozkove´ prˇi´hody (CMP), cˇi jiny´ch embolicky´ch prˇi´hod. Jako prevence vzniku teˇchto prˇi´hod je u pacientu° uzˇi´va´na antikoagulacˇni´ terapie. Kazuistika popisuje pacienta, kterému se v levé síni vytvořil trombus i přes účinnou antiakoagulační terapii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info