Informace o publikaci

Pestré sedimenty ottnangu v Brně-Kohoutovicích

Autoři

TOMANOVÁ PETROVÁ Pavla BURIÁNEK David KIRCHNER Karel KREJČÍ Oldřich LAUFEK František NEHYBA Slavomír OTAVA Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-73
Klíčová slova Ottnangian-Carpathian Foredeep-petrography- X-ray diff raction analysis (XRD analysis)- whole rock geochemistry- Foraminifera- palaeogeography-heavy minerals
Popis V oblasti Kohoutovic byly nově popsány pestré sedimenty ottnangu. Bylyv nich zjištěny aglutinované foraminifery redeponované pravděpodobně ze svrchnokřídových marinních sedimentů. Z hlediska zrnitosti jsou sedimenty klasifikovány jako jílovitý prach, velmi špatně vytříděný. V jílové frakci dominuje smektit nebo illit/smektit a dále je ve větším množství zastoupen křemen a kaolinit. Minerální složení jílové frakce studovaných sedimentů se tedy neliší od běžných neogenních jílů. V průsvitné těžké frakci dominují epidoty následovány amfiboly a alterity (alterovanými titanity, leukoxeny), což jsou minerály pocházející z granitoidů a bazických hornin brněnského masivu. Minerály typické pro sedimenty ottnangu této oblasti jako je granát a staurolit jsou zastoupeny pouze akcesoricky. Také chemické složení studovaných sedimentů poměrně dobře odpovídázvětralinám generovaným z granodioritů brněnského masivu. Vysoké obsahy SiO2 a naopak poměrně nízké obsahy Al2O3 a Fe2O3 indikují, že se nejedná o produkt lateritického zvětrávání. Studované červeně zbarvené jílovité prachy tedy s největší pravděpodobností vznikly zvětráváním granitoidůbrněnského masivu. Přítomnost redeponovaných fosílií a metamorfních minerálů naznačuje, že alespoň část materiálu prošla delším transportem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info