Informace o publikaci

Diferencovaná a individualizovaná výuka matematiky na základní škole

Autoři

BUDÍNOVÁ Irena BLAŽKOVÁ Růžena CIGLOVÁ Dana HRČKOVÁ Kamila JANOUŠOVÁ Ivana LEHOTSKÁ Marcela MUTINA Petr RYGLOVÁ Jana

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost
Klíčová slova Differentiated teaching; individualized approach; individualized education; pupils with special needs of education
Popis Při výuce matematiky se učitelé setkávají s nejrůznějšími přístupy žáků k řešení zadaných úloh a problémů, způsoby osvojování si nových vědomostí a dovedností aj. Žáci se rovněž odlišují způsobem komunikace s učitelem a se spolužáky. Respektování výrazné odlišnosti některých žáků klade na učitele vysoké nároky jak v oblasti přípravy na výuku, tak při realizaci výuky samotné. V rámci projektu OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností jsme se zaměřili na hledání metod a forem práce s různými částmi spektra žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem příspěvku je představit různé pohledy na diferencovanou výuku v reálném procesu vzdělávání a problémy, kterým učitelé při volbě diferencované výuky čelí. Na několika případových studijích ilustrujeme, s jakými typy žáků se učitelé v průběhu řešení projektu setkávali a jak se jim dařilo zvládat proces vzdělávání těchto žáků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info