Informace o publikaci

Internacionalismy řeckého původu

Autoři

OULEHLOVÁ Jesika

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V příspěvku se zabýváme internacionalismy řeckého původu a zkoumáme, zda tato mezinárodní slova byla do českého jazyka přejata se stejnými gramatickými kategoriemi či nikoliv. Analyzovaná slova byla vybrána z různých oblastí a jsou souhrnně zaznamenaná v tabulce společně s řeckými ekvivalenty. Objevené odlišnosti v gramatických kategoriích jsou pak blíže komentovány. Příspěvek také upozorňuje na slova, která studenti českého jazyka jako jazyka cizího mohou mylně považovat za internacionalismy. Jedná se o tzv. false friends (zrádná slovíčka). Čtenáři příspěvku je předložena tabulka se zrádnými slovy ve vztahu českého a řeckého jazyka.
Související projekty: