Informace o publikaci

X. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury

Autoři

NOVÁKOVÁ Ester

Rok publikování 2018
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Studentské vědecké konference se 15. 3. 2018 účastnili posluchači bakalářského, magisterského i doktorského studia. Jazykovou rovinou a výukou žáků s odlišným mateřským jazykem se zabývaly dva příspěvky (Jesika Oulehlová: Internacionalismy řeckého původu a Alena Novotná: Časté chyby žáků s odlišným mateřským jazykem v České školičce v Řecku), jeden příspěvek byl věnován problematice komunikace (Miroslav Jindra: Od jeviště k hledišti… /a zpět/. K otázkám komunikace divadelní inscenace s dětským divákem), další byly zaměřeny na literaturu pro děti a mládež (Jitka Pušová: Obraz reality venkova v literatuře pro děti a mládež mezi lety 1945–1999, Marie Drábková: Překlady sovětské literatury pro děti a mládež v produkci Státního nakladatelství dětské knihy v letech 1949–1959) a na literaturu tvořenou dětmi (Anna Hronová: Nedospělí autoři a jejich zastoupení v české literatuře mezi lety 1989–2015), následovaly příspěvky orientované na literaturu pro dospělé (Kristýna Klejdusová: Jiráskovo drama Otec – analýza postav a motivů v kontextu obecných trendů českého divadla 90. let 19. století a Ondřej Pechník: Tematizace exotiky v české próze po roce 2000).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info