Informace o publikaci

M.P. Arcybašev i jego "Prestuplenie doktora Lurje"

Název česky M. P. Arcybašev a jeho Zločin doktora Lurje
Autoři

DOHNAL Josef

Druh Článek ve sborníku
Konference Sbornik příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.–8. 9. 2017
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova M. P. Artsybashev; short story; experiment; rational and irrational concept of the world; revolution; Russian revolutionaries and terrorists; opposition of analytic and holistic attitude towards life
Popis M. P. Arcybašev ve své povídce líčí vědecký experiment, v němž evropský vědec nechá mladého Afričana věřit, že koná zázraky, z čehož mladík odvodí, že vědec je bůh. Když mu pak vysvětlí princip „zázraků“, sebere mu smysl života a mladík páchá sebevraždu. Racionální pojetí světa není schopno nahradit jeho holistické vidění. Spisovatel tak alegoricky uvádí propast mezi ruskými revolucionáři a teroristy s jejich racionálním viděním světa a prostým lidem, která může být v případě revoluce pro obě skupiny fatální.