Informace o publikaci

Sinus frontalis a jeho vztah ke kostní zralosti

Logo poskytovatele
Autoři

ŠIŠKOVÁ Stanislava LANGOVÁ Kateřina ČERNOCHOVÁ Pavlína

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortodoncie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.orthodont-cz.cz
Klíčová slova growth stage determination; Cervical Vertebra Maturation method; sinus frontalis
Popis Cíl: Cílem této práce bylo zjistit, existuje-li souvislost mezi jednotlivými vývojovými stádii krčních obratlů hodnocenými metodou CVM dle Baccettiho a morfologií sinus frontalis a ověřit možnost využití parametrů sinus frontalis při určování kostní zralosti jedince. Materiál a metodika: Soubor tvořilo 840 jedinců se zhotoveným kefalometrickým snímkem hlavy (420 žen, 420 mužů), kteří byli rozděleni do šesti skupin CS 1 – CS 6 dle vývojového stádia krčních obratlů. Na kefalogramu byl dále hodnocen obsah, výška, šířka a index sinus frontalis (poměr výšky a šířky sinus frontalis na bočním snímku lebky). Výsledky: Obsah, výška a šířka sinus frontalis se zvětšují s věkem (p menší 0,0001). Rozdíly rozměrů mezi muži a ženami jsou statisticky významné (p menší 0,0001) a jsou v korelaci s vývojovými stádii krčních obratlů (p menší 0,0001). Index sinus frontalis je větší u žen (p roven 0,053). Vztah mezi vývojovými stádii obratlů a indexem sinus frontalis potvrzen nebyl. Závěr: Existuje statisticky významný vztah mezi obsahem, výškou a šířkou sinus frontalis a vývojovými stádii krčních obratlů (p menší 0,0001). Korelace mezi vývojovými stádii obratlů a hodnotou indexu sinus frontalis nebyla potvrzena, index sinus frontalis tedy nelze použít jako indikátor prepubertální, pubertální a postpubertální růstové fáze.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info