Informace o publikaci

Exotika v české próze po roce 2000

Autoři

PECHNÍK Ondřej

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá podobami tématu exotiky jako jedné z výrazných tendencí současné české prózy. Exotický prostor může plnit v prózách různé funkce – od pouhé kulisy děje až po zásadní fabulační prvek. Cílem příspěvku je na příkladu děl vybraných autorů (mj. J. Rudiš, M. Ryšavý, P. Hůlová) popsat jednotlivé způsoby, jakými autoři s exotikou pracují.
Související projekty: