Informace o publikaci

Neuromýty u učitelů na základní škole

Autoři

NEHYBA Jan KROUTILOVÁ Marika

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Východiskem pro studii je dlouhodobé přes 50. let (srovnej Lederman, 1992) zkoumání mylných představ u učitelů. V tomto kontextu se příspěvek zaměřuje na zcela novou dynamicky se rozvíjející oblast v kontextu mylných představ, tím je problematika neuromýtů. V této souvislosti se opíráme o několik stěžejních zdrojů, které rámují problematiku neuromýtu ve vzdělávání. Předně jde o jednou z prvních studií na toto téma, kterou je studie Dekker et al. (2012) a dále srovnávací studie Ferrera et al. (2016). Na základě těchto empirických studií formujeme východiska zkoumání pro tuzemský kontext. Více než 50 % učitelů věří deseti neuromýtům z osmnácti námi předložených. Náš výsledek je obdobný výsledkům ve Velké Británii, Nizozemí, Americe a Turecku, kde učitelé ve značné míře věřili nadpolovičnímu počtu neuromýtů. Nezjistili jsme žádný statistický rozdíl v tom, zda učitelé na alternativních základních školách věří celkově všem neuromýtům více než učitelé na běžných základních školách, přesto jsme našli některé rozdíly mezi jednotlivými neuromýty u učitelů na základních a alternativních základních školách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info