Informace o publikaci

Česká literární tvorba nedospělých autorů mezi lety 1989-2015

Autoři

HRONOVÁ Anna

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá nedospělými autory v české literatuře mezi lety 1989-2015. Jedná se o autory, kteří své literární dílo vytvořili a publikovali v době své nezletilosti. Má za cíl shrnout, kolik nedospělých autorů se v české literatuře v daném období objevilo a působilo a jaké je jejich rozložení mezi poezii a prózu. Druhá část příspěvku je věnována analýze a interpretaci zvolených prvků vybraných děl čtyřech nedospělých autorů, zkoumání, zda léta před dosažením zákonné zletilosti - léta nedospělá - jsou faktorem ovlivňujícím tvorbu autorů, kteří své dílo napsali a vydali právě ve věku mladším osmnácti let.
Související projekty: