Informace o publikaci

Čeští nedospělí autoři a jejich literární tvorba mezi lety 1989-2015

Autoři

HRONOVÁ Anna

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá nedospělými autory v české literatuře mezi lety 1989-2015, tedy těmi, kteří své literární dílo vytvořili a publikovali v době své nezletilosti. Má za cíl odhalit a shrnout, kolik nedospělých autorů se v české literatuře v daném období objevilo a působilo, jakým způsobem své dílo publikovali a jaké je jejich rozložení mezi poezii a prózu a také jaké je jejich rozvrstvení na časové ose, zda se v průběhu uvedených let 1989-2015 výrazně měnila intenzita jejich publikačních aktivit.
Související projekty: