Informace o publikaci

Fórum kinantropologie 2018: vzdělávání v kinantropologii

Autoři

MUŽÍK Vladislav NOVOTNÁ Viléma MATOŠKOVÁ Petra TRÁVNÍČEK Marek VLČEK Petr

Rok publikování 2018
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Vědecká konference České kinantropologické společnosti byla uspořádána v rámci projektu specifického výzkumu MUNI/A/0877/2017 „Výzkum kurikula tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (VOČaZ)“, řešeného na Pedagogické fakultě MU.
Související projekty: