Informace o publikaci

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí.

Autoři

RUBÍN Lukáš MITÁŠ Josef DYGRÝN Jan VORLÍČEK Michal NYKODÝM Jiří AL ET.

Rok publikování 2018
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí Hlavním cílem výzkumné studie je odhadnout sílu asociací mezi pohybovou aktivitou, tělesnou zdatností a zastavěným prostředím u 11–19letých adolescentů žijících ve vybraných městech České republiky. Výzkum z let 2013–2016 zahrnuje celkem 1 745 participantů (895 chlapců). Pohybová aktivita byla zjišťována prostřednictvím dotazníku IPEN Adolescent a současně objektivně na základě týdenního monitoringu pedometrem Yamax SW-700, ve vybraných městech navíc i akcelerometrem ActiGraph GT1M či GT3X. Tělesná zdatnost byla testována s využitím sestavy zaměřené k hodnocení zdravotně orientované zdatnosti dětí a mládeže dostupné v systému INDARES. Zastavěné prostředí bylo identifikováno pomocí dotazníku IPEN Adolescent a ve vybraných městech i s využitím geografických informačních systémů. Výsledky ukazují, že pouze 43 % adolescentů plní zdravotní doporučení k pohybové aktivitě (12 tisíc kroků za den) a 47 % jedinců lze označit za tělesně zdatné. Adolescenti plnící doporučení k pohybové aktivitě jsou tělesně zdatnější než jedinci doporučení neplnící, přesto vztah mezi pohybovou aktivitou a vybranými indikátory tělesné zdatnosti dosahuje nízké závislosti. Z výzkumu dále vyplývají specifické asociace mezi zastavěným prostředím a pohybovou aktivitou, respektive tělesnou zdatností, u českých adolescentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info