Informace o publikaci

Koncept Smart cities ve veřejné správě v České a Slovenské republice

Autoři

JAŇUROVÁ Martina CHALOUPKOVÁ Markéta

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografické informácie
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2018_22_1/janurova,%20chaloupkova.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.17846/GI.2018.22.1.180-190
Klíčová slova Czech republic; e-government; innovation; public administration; smart cities; smart governance; Slovakia
Popis Příspěvek je zaměřen na zhodnocení zavedení konceptu Smart cities do veřejné správy v České a Slovenské republice. Zkoumání jsou podrobena všechna krajská města z obou zemí a posuzuje se, zda má město vypracovanou strategii rozvoje, jež je v souladu s konceptem Smart city a to vzhledem ke stanoveným podmínkám. Pakliže strategie existuje, nadále se zkoumá, zda je implementován koncept smart governance. Za hlavní přínos tohoto příspěvku lze považovat shrnutí současné situace a následné srovnání krajských měst mezi sebou navzájem. Ačkoliv jsou si v mnoha ohledech Česká a Slovenská republika podobné, bylo zjištěno, že koncept Smart city je implementován do všech rozvojových strategií Slovenských krajských měst, zatímco v České republice tuto strategii implementovalo pouze 11 měst z celkových 13.
Související projekty: