Informace o publikaci

Explicitní/implicitní přesvědčení a derivační systémy

Logo poskytovatele
Autoři

RACLAVSKÝ Jiří PEZLAR Ivo

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filosofický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?id=casopis&cislo=1-2019&obsah=851
Klíčová slova paradox of logical omniscience; substitution; explicit belief; implicit belief; knowledge; transparent hyperintensional logic
Popis Problém hyperintenzionálních kontextů, resp. problém logické vševědoucnosti, ukazuje na značnou limitaci možnosvětové sémantiky, jež je přijímána i standardní epistemickou logikou. Jako řešení zde uplatňujeme hyperintenzionální sémantiku, podle níž je významem výrazu abstraktní strukturovaný algoritmus, jmenovitě tzv. konstrukce Pavla Tichého. Konstrukce determinují referenty výrazů. Tzv. propoziční postoje tak nejsou v námi prosazovaném přístupu postoji k propozicím, ale ke konstrukcím pravdivostních hodnot. Tento model explicitního přesvědčení je inferenčně restriktivní, a proto zde navrhujeme model implicitního přesvědčení. To je vysvětleno jako soubor explicitních postojů agenta k různým konstrukcím pravdivostních hodnot, jež jsou propojeny prostřednictvím agentem ovládaného derivačního systému. Derivační systém se skládá především z objektů přesvědčení a derivačních pravidel, pomocí nichž si agent důsledky svých přesvědčení může odvodit; takové přesvědčení nazýváme derivované. Na množinu přesvědčení a množinu derivačních pravidel jsou přitom kladeny podmínky, jež vystihují omezení agentových kognitivních schopností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info