Informace o publikaci

Explicitní/implicitní přesvědčení a derivační systémy

Autoři

RACLAVSKÝ Jiří PEZLAR Ivo

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filosofický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova paradox of logical omniscience; substitution; explicit belief; implicit belief; knowledge; transparent hyperintensional logic;
Popis Článek se vypořádává s problémem logické vševědoucnosti v rámci typově-teoretického přístupu, jenž je především s to modelovat významy jako hyperintenzionální a jemnozrnně individuované entity. Tento přístup Tichého (modifikovaný Kuchyňkou a autory) automaticky řeší problém logické vševědoucnosti blokací všech inferencí, jež agentovi přisuzují postoj k jiné 'propozici' Q, byť ta vyplývá z P, k níž agent aktuálně zaujímá postoj přesvědčení. Restriktovnost tohoto explicitního přístupu překonáváme tím, že agent usuzuje (usuzuje-li) z P na Q pomocí derivačních pravidel; jeho implicitní přesvědčení se tak pohybuje v mezích jemu přisuzovanému derivačního systému.
Související projekty: