Informace o publikaci

State Responsibility for Breaches of Standards of Investment Protection Committed by Bankruptcy Courts and Trustees

Název česky Mězinárodněprávní odpovědnost státu za porušení standardů ochrany investic insolvenčními správci a soudy
Autoři

NOVÝ Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transnational Dispute Management
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www
Klíčová slova Bankruptcy; Insolvency; International Law; Investment Protection; State Responsibility
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se dotýká opomíjené problematiky odpovědnosti státu za porušení svých závazků v oblasti mezinárodní ochrany investic činností insolvenčních správců a soudů.