Informace o publikaci

Intravenózní aplikace vysokých dávek vitamínu C

Autoři

POSPÍŠILOVÁ Alena HUDOSOVÁ Tereza VRCHOVÁ Kristýna

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/geriatrie-gerontologie/2019-1-25/intravenozni-aplikace-vysokych-davek-vitaminu-c-112834
Klíčová slova vitamin C; ascorbic acid; intravenous vitamin C; high doses of vitamin C; IVC; awareness vitamin C
Popis Východiska: Vitamín C je významným antioxidantem v lidském těle. Vysokodávková infuzní terapie vitamínem C (dále jen IVC) umožňuje podání gramových dávek během jedné aplikace, čímž je dosaženo vysoké plazmatické hladiny vitamínu C v krvi. Podmínkou pro adekvátní indikaci IVC terapie je dostatečná informovanost široké veřejnosti o jejích benefitech i limitech. Cílem bylo zjistit informovanost a názory široké veřejnosti IVC terapii a porovnat míru informovanosti mezi odbornou a laickou veřejností. Metodika: Kvantitativní výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník byl šířen snowball metodou. Do výzkumu bylo zařazeno 259 respondentů, z toho 106 respondentů z odborné sféry (lékaři, sestry) a 153 respondentů z laické sféry. K ověření statistické závislosti byl použit Mann Whitney U test a Pearsonův chí-kvadrát test. Testování proběhlo na hladině významnosti 0,05. Výsledky: Nebyl prokázán rozdíl v informovanosti o IVC mezi odbornou a laickou veřejností (p = 0,495). Ze 14 znalostních otázek dosahovala odborná veřejnost průměrně 8,48 správných odpovědí a laická veřejnost 8,62. Z respondentů bylo 69 % ochotno IVC terapii podstoupit. V případě zájmu o podstoupení IVC terapie by jich 58 % navštívilo praktického lékaře, 80 % projevilo zájem o doplnění informaci o IVC a 40 % z nich preferovalo získání informací prostřednictvím tisku. Závěr: IVC terapie není dostatečně propagována v odborné i laické sféře a proto je vhodné o metodě více informovat širokou veřejnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info