Informace o publikaci

L’apocalypse selon Marie-Claire Blais

Název česky Apokalypsa podle Marie-Claire Blais
Autoři

KYLOUŠEK Petr

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Lectures de Marie-Claire Blais
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Marie-Claire Blais; apocalyptic imaginary; ethos; narrative polyphony
Přiložené soubory
Popis Apokalyptické téma není izolovaným fenoménem v quebecké litteratuře vzácné. Připomeňme si jména Jocelyne Saucierové, Nicolase Dicknera, Gaétana Soucyho nebo Michela Tremblaye a kritické studie věnované jejich tvorbě. V tomto kontextu se apokalyptická představivost Marie-Claire Blaisové však vyznačuje zvláštní naléhavostí, intenzitou a modulací, která je napůl narativní, napůl lyrická. Jedním z prvků tématu apokalypsy není pouze sama katastrofa, ale především otázka zla a dobra spojená s polarizovanou axiologií. V tomto kontextu má étos narativní funkci, protože je schopen dát příběhu význam tím, že propojuje soukromý život s velkými dějinami, jednotlivce s kolektivem a kolektiv i jedince s transcendentem. Právě zde apokalyptická představivost vytváří strukturní enargeiu, která podmiňuje a opravňuje samo psaní. V díle Marie-Claire Blaisové se apokalyptická tematika mění v závislosti na jednotlivých tvůrčích obdobích reprezentovaných romány Une saison dans la vie d'Emmanuel (1966), Visions d'Anna (1982), Pierre (1986) a cyklem Soifs (1995-2015). V tomto tvůrčím vývoji se apokalyptické téma jeví jako transformace románu adolescence ze 60. let 20., přičemž dochází k rozšíření narativních strategií i rozšíření tematického registru z individuální a rodinné tematiky ke komunitní. Koncepční proměna strategie psaní se promítá do hlavních složek apokalyptického světa Marie-Claire Blaisové: do konfigurace postav, vývoje narativní polyfonie, do návratných témat, do konstrukce lyrické emoce. Podstatně se také mění tón vyprávění: podvratná ironie raných děl přechází v pluralistickou a fuzionální strategii, která souzní s hledáním harmonie mundi a v umění a tvorbě hledá transfigurující momenty paměti a historie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info