Informace o publikaci

Eko poplatky a státní příspěvek při vyřazení autovraku ve světle zákona o odpadech a navrhované právní úpravy

Autoři

VODIČKA Jiří

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Správní právo
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova Automotive; Waste; Vehicles; Car wreckages; Act on waste
Přiložené soubory
Popis Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, obsahuje finanční nástroje, které se pojí s nakládáním s autovraky. Jedná se zejména o státní příspěvek na koupi nového vozidla a o poplatek na podporu dalšího nakládání s autovraky. Na podzim roku 2017 představilo Ministerstvo životního prostředí návrh nové právní úpravy této problematiky (zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů), tento návrh byl však stažen z projednávání. Lze ovšem očekávat, že případná budoucí právní úprava bude vycházet právě z tohoto návrhu. Cílem příspěvku je zjistit, zda se tyto finanční nástroje projevily i v legislativním návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a o změně souvisejících zákonů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info