Informace o publikaci

CESD (Cholesterol Ester Storage Disease)

Autoři

SLABÁ Kateřina ŠŤASTNÁ Jana POUPĚTOVÁ Helena HRUBÁ Eva MALINOVÁ Věra ŠTORKÁNOVÁ Gabriela PROCHÁZKOVÁ Dagmar

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cholesterol Ester Storage Disease (CESD) (MIM #278000) neboli nemoc ze střádání esterů cholesterolu je vzácné autosomálně recesivní lysosomální střádavé onemocnění podmíněné mutací v genu LIPA, 613497.0001, který je lokalizován na chromozomu 10 (v oblasti 10q23.31). Nedostatečná aktivita enzymu kyselé lipázy vede k intracelulární akumulaci esterů cholesterolu a triacylglycelorolů především v játrech a slezině a k rozvoji mikrovesikulární steatózy. Jedná se o onemocnění klinicky velmi heterogenní, pomalu progredující, zpočátku s lehkými příznaky a se zdánlivě benigním průběhem, které však může vyústit postupně až v jaterní selhání. Pacienti mohou trpět vážnými kardiovaskulárními příznaky s rizikem náhlého úmrtí v mladém věku. Předpokládaná celosvětová prevalence onemocnění je několikanásobně vyšší než počet diagnostikovaných pacientů. Jedinou kauzální terapií je enzymová substituční terapie Sebelipázou alfa (KANUMA®), jejíž použití je limitováno vysokou cenou. Kazuistika pojednává o osmileté dívce, která byla široce vyšetřována pro dyslipidemii, hepatopatii a hepatosplenomegálii. Nasměrování diferenciální diagnostiky k lysozomálním střádavým onemocněním umožnila zvýšená aktivita chitotriosidázy v séru. Enzymologické vyšetření prokázalo nízkou aktivitu kyselé lipázy v izolovaných leukocytech. Molekulárně genetickým vyšetřením byla nalezena patogenní prevalentní mutace v exonu 8 genu LIPA v homozygotním stavu, a tím potvrzena diagnóza CESD. Cílenou mutační analýzou v rodině byla potvrzena diagnóza CESD ještě u otce a bratra dívky. Kazuistika poukazuje na pravděpodobnou poddiagnostikovanost tohoto onemocnění a klade si za cíl zvýšit povědomí o této chorobě, která by měla být častěji zahrnuta do diferenciální diagnostiky u pacientů s postižením jater spolu s poruchou lipidového spektra.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info