Informace o publikaci

Chata z doby stěhování národů z Doloplaz, okr. Prostějov, Nový výskyt keramiky typu Murga na střední Moravě

Autoři

JÍLEK Jan FOJTÍK Pavel

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pravěk NŘ
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.academia.edu/38387785/Chata_z_doby_st%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD_n%C3%A1rod%C5%AF_z_Doloplaz_okr._Prost%C4%9Bjov._Nov%C3%BD_v%C3%BDskyt_keramiky_typu_Murga_na_st%C5%99edn%C3%AD_Morav%C4%9B_-_Hut_from_the_Migration_Period_in_Doloplazy_Prost%C4%9Bjo
Klíčová slova Migration Period; 5. century AD; Murga-type pottery; Middle Moravia
Popis V měsících dubnu a květnu 2017 proběhl v k. ú. Doloplazy, okr. Prostějov, rozsahem spíše drobný záchranný archeologický výzkum vyvolaný rozšířením stávajícího sportovního areálu o nově budované víceúčelové hřiště. Zemní práce se tak dotkly již dříve známé polykulturní lokality rozložené na pravém břehu potoka Broděnka (Drahanský potok) a poskytly terénní archeologické situace náležející protohis-torickému období. Předložený příspěvek se zabývá odkrytou chatou z doby stěhování národů, která ve své výplni obsahovala též příznačnou keramiku typu Murga, čímž cenným způsobem doplňuje mozaiku osídlení 2. třetiny 5. století na střední Moravě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info