Informace o publikaci

The impact of Christianity on the late antique cities : destructive or constructive?

Název česky Vliv křesťanství na pozdně antická města : konstruktivní, nebo destruktivní?
Autoři

ŠTĚPÁNEK Tomáš

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Klasické rozhovory - Colloquia classica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova late ancient cities; urbanistic role of Christianity; economic role of Christianity; social role of Christianity; political role of Christianity
Popis Cílem práce bylo pokusit se rozhodnout mezi destruktivitou, či konstruktivitou křesťanství v pozdně antických městech, prostřednictvím různých rolí (politická, hospodářská, společenská a urbanistická), které křesťanství ve městě zastávalo či ovlivňovalo. Na základě zjištění z písemných a archeologických pramenů bych tuto otázku neformuloval ve vylučovací poměru (buď, anebo), ale spíše slučovacím (a). Celé pozdně antické období důležité především jako přechodná fáze mezi antikou a raným středověkem, bychom mohli hodnotit jako upadající, či transformující se, města nevyjímaje. Takové uvažování však může být zavádějící, protože po úpadku v pozdní antice/raném středověku následoval rozkvět v 11. a 12. století n. l. Podobně při procesu transformace musí něco zaniknout, aby mohlo něco jiného (nového) vzniknout. Hodnotil bych tedy působení křesťanství v pozdně antických městech římské říše jako destruktivně konstruktivní. Něco vlivem církve zaniká (pohanské slavnosti, chrámy, kurie), ale něco nového i vzniká (křesťanské slavnosti, kostely, struktury). Změní-li se náboženství, jako jedna z klíčových složek antické společnosti, transformuje se pod tímto vlivem i samotná společnost (a naopak).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info