Informace o publikaci

Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019. Díl 1, 1919-1989

Autoři

VOJÁČEK Ladislav TAUCHEN Jaromír SCHELLE Karel

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V Dějinách Právnické fakulty Masarykovy univerzity I., II. se především dočtete, - kde všude fakulta sídlila, - jaké orgány v jednotlivých obdobích fakultu řídily a s jakými problémy se potýkaly, - co a jak se na fakultě učilo a zkoušelo, - jak se vědecky profilovali její učitelé, - jak se na fakultu přijímali studenti a jak studium končili. Dovíte se také - kdo byli autory zákona o zřízení univerzity v Brně, - kdo byl promován jako první doktor práv Masarykovy univerzity, - jak se jmenovala první brněnská doktorka práv, - kolik je základních kamenů budovy fakulty, - jak se na podobě budovy podepsalo působení Gestapa, - že se profesoři zapojili do odboje, ale také kolaborovali, - jak do chodu fakulty zasáhly únorové události roku 1948, - proč byla fakulta v roce 1950 zrušena, - proč univerzita, když její původní název překážel, nesla jméno Jana Evangelisty Purkyně, - kdo se zasloužil o znovuotevření fakulty, - co se na fakultě dělo koncem roku 1989, - jak se fakulta adaptovala na zcela nové poměry, - proč máme stropy velkých poslucháren podepřeny dřevěnou konstrukcí a řadu dalších zajímavých informací. Prostřednictvím medailonků Vám také dáme nahlédnout do života již nežijících profesorů a docentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info