Informace o publikaci

Nakládáme odpovědně s odpovědností?

Autoři

BEJČEK Josef

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kritika údajně koncepční změny v pojetí právní odpovědnosti v občanském zákoníku. Vybrané praktické problémy realizace a efektivnosti právní odpovědnosti.