Informace o publikaci

Artificial Intelligence: A Creative Player in the Game of Copyright

Název česky Umělá inteligence: Kreativní hráč ve hře autorského práva
Autoři

ZIBNER Jan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Journal of Law and Technology
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova artificial intelligence; author; copyright
Přiložené soubory
Popis Umělá inteligence (AI) může být chápána mnohými způsoby. Jedním z nich je i nahlížení na AI jako entitu simulující kognitivní aspekty lidského myšlení. Jako taková pak umělá inteligence může tvořit cenné výstupy, které mohou potenciálně naplnit jednotlivé pojmové znaky autorského díla a získat autorskoprávní ochranu. Na základě toho bychom mohli o AI hovořit jako o autorovi takových děl. Nicméně, i přes veškerý vývoj na poli práva duševního vlastnictví není AI v této pozici dostatečně reflektována. Autorské právo stále setrvává na myšlenkách minulých století a trvá na kritériu fyzické osoby jako autora. Proto je třeba provést analýzu tvůrčích možností AI, jejího místa v systému práva duševního vlastnictví a posunout paradigma autorského práva směrem k moderní době, době AI. Článek se soustředí na základní metaanalýzu AI a autorského práva ve vzájemné interakci. Na začátku je představen výzkum autora se všemi zamýšlenými fázemi regulace AI v rámci autorského práva a nastíněna základní metodologie. Ve druhé kapitole je pak představena definice AI, jakož i jednotlivé výstupy, které je schopna tvořit a které jsou základní pro posuzování jednotlivých pojmových znaků. Třetí kapitola se věnuje autorskoprávním aspektům AI samotné při reflektování národní, nadnárodní a mezinárodní právní úpravy. Čtvrtá kapitola poté představuje kritickou analýzu a vymezení základních problémových třecích ploch autorského práva a dříve definované AI, na což navazuje závěr s celkovým zhodnocením prováděné analýzy.
Související projekty: