Informace o publikaci

Denis Ivanovič Fonvizin v českém divadelním prostředí

Autoři

ŠIMÁČKOVÁ Karolína

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je věnován osobnosti a dílu Denise Ivanoviče Fonvizina v českém (popř. československém) prostředí. Příspěvek formou přehledové studie představí české překlady autorových děl, literárněvědné práce i divadelní nastudování, a stane se tak jakýmsi kompendiem do problematiky interpretace osobnosti a názorových postojů D. I. Fonvizina, které v českém prostředí dosud neexistuje.
Související projekty: