Informace o publikaci

Aplikovatelnost online dispute resolution v podmínkách justice

Autoři

GALAJDOVÁ Dominika ZIBNER Jan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Soudní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova ODR; justice
Přiložené soubory
Popis Moderní technologie pronikají stále více do oblasti práva, které je nuceno se s nimi vypořádat. V souvislosti s jejich implementací pro různé účely lze rovněž uvažovat o jejich využití v rámci justice. A právě jednou z takových technologií je i možnost vedení a řešení sporů online (online dispute resolution), resp. využití internetu pro potřeby justice. S nadsázkou lze říci, že se jedná o změnu tradičního soudního procesu, který by nově probíhal téměř výlučně při užití informačních a komunikačních technologií. Samotné řešení sporů online má však své výhody, jakož i nevýhody, zejména co do samotné realizace. V kontextu justice a zejména při aplikaci českého právního řádu je proto tento institut níže nastíněn s možnostmi, výhodami, nevýhodami, jakož i apely na soudní moc ohledně aplikovatelnosti online dispute resolution.
Související projekty: