Informace o publikaci

Přemluv bábu, protože je čeho se bát, aneb Waltonovo argumentační schémata ve videu „Přemluv bábu

Autoři

PROKOP Martin

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Filosofie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
WWW http://www.filosofiednes.ff.uhk.cz
Klíčová slova argumentation; analysis; informal logic analysis; Douglas Walton; Convince your grandma
Popis V textu představuji dva přístupy k argumentační analýze: neformálně-logickou analýzu založenou na práci Ralpha H. Johnsona a J. Anthonyho Blaira a argumentační schémata od Douglase Waltona. V první části definuji oba dva přístupy a vysvětluji jejich vzájemný vztah. Dále vysvětluji základní pojmy obou přístupů – definuji argument, interní argument, implicitní premisu a PZstrukturu, argumentační schéma a kritické otázky. Věnuji se i popisu jejich výhod a nevýhod. V druhé, praktické části textu aplikuji definované nástroje na video Přemluv bábu. Formuluji tři výzkumné otázky, na které odpovídám. V rámci odpovědi na první předkládám PZ-strukturu argumentace z videa. Záměrem druhé otázky je identifikace argumentačních schémat v analyzované struktuře, kde považuji za nejdůležitější argument apelující na strach. Účelem poslední otázky je hledání odpovědí na kritické otázky související s identifikovaným schématem. Docházím k závěru, že protagonisté argumentu neodpovídají na otázky uspokojivě. Záměrem textu je předložit případovou studii, na které ukážu, jak analyzovat argumentační text pomocí zvolených přístupů.
Související projekty: