Informace o publikaci

Prezentace a zprostředkování uměleckého softwaru

Autoři

SZŰCSOVÁ Monika FRANC Adam

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Příspěvek Prezentace a zprostředkování uměleckého softwaru zkoumá téma uměleckého softwaru v galerijním a pedagogickém kontextu. Úvodem teoreticky vymezíme oblast softwarového umění a otázky prezentace softwarového umění směrem k recipientovi a tyto teoretické přístupy ukotvíme v pedagogické a galerijní praxi. Naše praktické zkušenosti vycházely z námi realizované výuky studentů předmětu Software art vyučovaného na oboru Teorie interaktivních médií FF MU a série seminářů realizovaných na Katedře výtvarné výchovy PdF MU. Vlastní tvorba studentů byla prezentována v sérii výstav zaměřených na historii softwarového umění a kreativní psaní kódu. V rámci těchto projektů jsme se rozhodli pro tři edukační a kurátorské strategie, které chceme v konferenčním příspěvku představit. Ve vybraných strategiích spojujeme jednak způsoby, jak dílo prezentovat, jak ho teoreticky reflektovat a jak přemýšlet o softwarovém umění skrze vlastní tvorbu. Svým příspěvkem chceme přispět do diskuze týkající se toho, jak lze prezentovat a zprostředkovat softwarové umění v galerii a jak jej vyučovat na univerzitě.
Související projekty: