Informace o publikaci

Doktorská konference Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty: Umění jako výzkum, výzkum jako umění

Autoři

OVČÁČKOVÁ Jana SZŰCSOVÁ Monika NEDOMOVÁ Jana

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Doktorská konference Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity představuje platformu pro prezentaci disertačních témat a aktuálně řešených otázek týkajících se vztahu umění a vědy. Samotná konference se však současně stává prostorem pro hlubší analýzu umění jako výzkumu a výzkumu jako umění v kontextu pedagogické praxe a galerijní pedagogiky. Nabízí se možnost ke konfrontaci s myšlenkami odborníků z umělecké a pedagogické oblasti, která může naznačit nový úhel pohledu nejen na zprostředkování umění v post-digitální době.