Informace o publikaci

Customer satisfaction, loyalty, knowledge and competitiveness in the food industry

Logo poskytovatele
Autoři

SUCHÁNEK Petr KRÁLOVÁ Maria

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Economic Research-Ekonomska Istraživanja
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1627893
Doi http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627893
Klíčová slova customer expectation; customer satisfactionmodel; perceived qualityand value; productknowledge; competitiveness; food industry
Popis The subject of this article is customer satisfaction, loyalty, know-ledge and business competitiveness from the perspective of afood-industry customer. This article aims to analyse the relation-ship between customer satisfaction, customer loyalty, productknowledge, business competitiveness and other selected factorswhich influence customer satisfaction. The research is aimed atcustomers who purchase the product in question repeatedly andhave personal experience with this product. The research was car-ried out using a questionnaire which was presented to therespondents, who were customers of the selected companies. Inorder to model the relationships between the factors, a structuralequation model approach was used. The research showed the dir-ect influence of the product-knowledge variable on customerexpectation and product competitiveness, as well as the influenceof customer loyalty on product knowledge. Increased loyalty thusleads to the customer’s increased knowledge of the product. Therate of repeat purchase of the same product is important for therelationship between the variables. In this case, customer expect-ation was shown to be an important variable which is influencedby customer satisfaction. It can be concluded that when a prod-uct’s price is set correctly in relation to its quality, the price doesnot affect other research factors.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info