Informace o publikaci

V rytmu svého okolí / Geografie „lidí po ztrátě zaměstnání“

Logo poskytovatele
Autoři

OSMAN Robert ŠERÝ Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá fenoménem nezaměstnanosti, respektive časově-prostorovou zkušeností lidí po ztrátě zaměstnání. Kapitola se zaměřuje na ty, kteří deklarovali, že jim ztráta jejich zaměstnání nezpůsobila žádné existenciální problémy, finanční potíže nebo jiné ekonomické problémy. Tato zkušenost je obzvláště zajímavá, protože nabytí „nového“ času, který byl před ztrátou zaměstnání věnován práci, značně prodloužilo den. Hlavním předmětem zájmu předkládané kapitoly je strukturování tohoto nově nabytého času po ztrátě pracovních míst. Pro tento účel byl koncept rytmizátoru použit k vyhledání časové organizace každodenních činností jako koordinace časů dle určitých předem známých zdrojů časování. Časovost každodenních aktivit je tak konceptuálně nahrazena jejich rytmicitou a časová organizace synchronizací s jinými rytmy. Výzkumná otázka byla formulována v následující podobě: Jaké rytmizátory využívají finančně nestrádající osoby k časové organizaci svých každodenních aktivit po ztrátě zaměstnání? Aby bylo možné odpovědět na tuto otázku, bylo provedeno 12 semistrukturovaných rozhovorů s komunikačními partnery, kteří přišli o práci v posledních šesti měsících a uplynulo nejméně 6 týdnů od začátku jejich nezaměstnanosti. Lidé po ztrátě zaměstnání získali vnější rytmizátor ve formě péče o blízkou osobu či dodržováním rozvrhu určité instituce; nebo vnitřní rytmizátor v podobě udržování časové organizace minulého zaměstnání či dokončení jakéhokoli mimopracovního významného projektu; nebo přesunuli jejich každodenní aktivity do virtuálního prostoru jakéhosi „bezčasí“ .
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info