Informace o publikaci

Klinické a mikrobiologické charakteristiky klostridiové kolitidy u dětí hospitalizovaných na KDIN v Brně v letech 2013–2017

Autoři

MUSIL Václav HOMOLA Lukáš VRBA M. BRAUNOVÁ Adriana MALÁ Miriam HOLEČKOVÁ Petra KRBKOVÁ Lenka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Clostridium difficile infection; diarrhoea; fidaxomicin; children
Popis Cíl práce: Clostridium difficile (C. difficile) sehrává okrajovou, ale významnou úlohu v pediatrii. Cílem práce je objektivizace dat a jejich význam v klinické praxi, sdělit naše zkušenosti s léčbou pediatrických pacientů. Materiál a metodika: Sběr dat probíhal retrospektivně u pacientů (0–19 let) z pětiletého období 2013–2017 hospitalizovaných s diagnózou klostridiová kolitida na Klinice dětských infekčních nemocí (KDIN) FN Brno. Každý pacient byl testován dvoustupňovým diagnostickým algoritmem metodou imunochromatografického testu a polymerázové řetězové reakce (PCR).