Informace o publikaci

Filologicko-areálová studia

Autoři

POSPÍŠIL Ivo ŠAUR Josef

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie přibližuje vývoj Filologicko-areálových studií na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity