Informace o publikaci

Právo životního prostředí: obecná část

Autoři

JANČÁŘOVÁ Ilona DUDOVÁ Jana HANÁK Jakub PEKÁREK Milan PRŮCHOVÁ Ivana VOMÁČKA Vojtěch ŽIDEK Dominik

Rok publikování 2019
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Právo životního prostředí I. Publikace je zaměřena na obecnou část práva životního prostředí, jež obsahuje výchozí principy ochrany životního prostředí a tzv. průřezové nástroje regulace. Obecná část je výchozím základem pro studium problematiky zvláštní části práva životního prostředí s tím, že obě části publikace by měly představovat vzájemně provázaný koherentní celek.