Informace o publikaci

„A přišel ti naproti?“: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech

Autoři

OSMAN Robert JÍCHOVÁ Jana

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální studia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Klíčová slova surveillance/control; safety; altruistic fear; women; parents; invisibility
Popis Výzkum pocitu bezpečí se dlouho zaměřoval pouze na zkoumání strachu o sebe, neméně důležitý je ale i strach o jiné, tzv. altruistický strach, který se může na celkovém pocitu bezpečí významně podílet. Strach o jiné se zároveň pojí i s potřebou dohledu a kontroly nad těmi, o které se bojíme. Příspěvek se tak zaměřuje na význam přeneseného, prostorově nepřítomného dohledu rodičů pro strach jejich dcer, které se přestěhovaly z populačně malé obce do velkého vzdáleného univerzitního města. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se studentkami prvních a druhých ročníků vysokých škol zkoumáme, jak se v průběhu období přechodu na vysokou školu proměňoval jejich pocit bezpečí a nebezpečí v novém prostředí, jak k jejich odchodu přistoupili rodiče, jak s nimi komunikovali a jak na ně i přes prostorové oddělení nadále dohlíželi. Příspěvek ukazuje, jakých nejrůznějších podob může nabývat vzájemný vztah dohledu rodičů a strachu komunikačních partnerek, respektive jakým způsobem se může vzájemně prolínat strach o druhé se strachem o sebe.