Informace o publikaci

Obchodní jméno jako věc a možnosti dispozic s právy k němu se vztahujícími v komparativních souvislostech

Autoři

PULLMANNOVÁ Helena

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Co je obchodní jméno po právní stránce a může jej podnikatel prodat, nebo k němu udělit licenci třetí osobě? Stávající občanský zákoník se přiklonil k širokému pojetí věci v právním smyslu a připouští tedy staronově existenci i nehmotných věcí v právním smyslu. S ohledem na novou koncepci a ustálenou definici obchodního jména, jako označení, jež identifikuje osobu v rámci jejich ob-chodních aktivit, by tak bylo možné kvalifikovat obchodní jméno v právu jako věc. Platí ale tento závěr vždy – tedy i v situaci, kdy hovoříme o obchodním jménu podnikatele, který pod-niká pod označením, jež obsahuje jméno a příjmení fyzické osoby? A učiníme-li závěr, že ob-chodní jméno představuje věc v právním smyslu, znamená to také, že k obchodnímu jménu svědčí jeho nositeli vlastnické právo? Odpovědi na uvedené otázky přináší příspěvek v kontextu české a vybrané zahraniční právní úpravy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info