Informace o publikaci

Sémantické rysy členu v současné portugalštině

Autoři

SVOBODOVÁ Iva

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/en/2019-1-5/
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23366591.2019.1.5
Klíčová slova European and Brazilian Portuguese; article use; semantic features; relations between articles; substitution possibilities
Přiložené soubory
Popis Cílem příspěvku je analyzovat sémantické rysy určitých, neurčitých a nulových členů v evropské a brazilské portugalštině a pokusit se objasnit kritéria pro jejich použití. Jejich aplikace je určována sémantickou povahou a syntaktickou funkcí podstatného jména, ale také typy kontextů, v nichž může člen získat deiktický nebo anticipační význam. Člen je však také operátorem sémantických procesů určování a má několik funkcí; zužuje sémantickou šíři podstatného jména, omezuje jej na konkrétní význam nebo například na funkci počítatelnosti, ale naopak jej také rozšiřuje a zvyšuje jeho sémantický význam na vyšší stupeň abstrakce a obecnosti. V souladu s těmito funkcemi tedy člen může zaujmout referenční, atributivní, specifický, nespecifický, počitatelný, nepočitatelný nebo materiální význam a v neposlední řadě generický význam. Příspěvek si klade za cíl ilustrovat situace, ve kterých k tomu dochází, a nastínit možnosti substituce. Pokud jde o posledně jmenované, jeho cílem je prokázat, že mezi jednotlivými články mohou existovat dichotomické i synonymní vztahy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info