Informace o publikaci

Subsistence Strategies of the LBK Site at Žádovice (Moravia, Czech Republic)

Název česky Subsistenční strategie kultury s lineární keramikou v Žádovicích (Morava, Česká republika)
Autoři

ČEREVKOVÁ Alžběta

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Lokalita Žádovice je polykulturní sídliště, kde hlavní sídelní komponentu představuje osídlení kultury s lineární keramikou (především fáze Ib). Do této fáze bylo datováno množství objektů, relikty půdorysů dlouhých domů a několik pohřbů. Největší pozornost je v současné době zaměřena na otázku subistenční strategie dané komunity, z toho důvodu je podrobně zkoumán antropologický materiál pohřbených jedinců. Dle prvotní antropologické analýzy byly na kosterním materiálu pozorovány patologické jevy odpovídající zvýšené konzumaci rostlinné stravy. Tuto teorii lze navíc podpořit poměrně velkým množstvím nálezů kamenných nástrojů, které sloužily ke zpracování obilnin. Momentálně je postupně prováděno radiokarbonové datování kosterního materiálu. Dosavadní výsledky ukazují překvapivě vysoké C14 stáří některých pohřbených jedinců. Z toho důvodu bude nutné zajistit opakovaná měření za účelem verifikace dostupných výsledků. Dané výsledky mohou být ovlivněny jevem, který se nazývá "reservoir effect" a který může vysvětlovat atypicky vysoké stáří vzorků. Řešení otázky subsistenční strategie (respektive obživy) v období kultury s LnK je tak poněkud komplikovanější, než se původně zdálo. Zajímavým aspektem ovlivňujícím charakter subsistenčních strategií je rovněž specifická poloha lokality. Výsledky předkládané studie mohou napomoci k imaginaci života dané komunity v kontextu širší oblasti Moravy, potažmo střední Evropy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info