Informace o publikaci

Je lhůta k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu akciové společnosti stanovena kogentně?

Autoři

BEJČEK Josef

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova peremptory and non-mandatory rules; legal certainty; proportionality of interests; invitation to general meeting; joint-stock company
Popis Platná česká úprava patnáctidenní lhůty k uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu a.s. je kogentní; vzhledem k proporcionalitě ochranných účelů zákona by se nemělo připustit ani její prodloužení, ani její zkrácení.