Informace o publikaci

Neuropatická komponenta bolesti u pacientů s myotonickou dystrofií 2. typu: pilotní studie

Autoři

PARMOVÁ Olesja VLČKOVÁ Eva BEDNAŘÍK Josef VOHÁŇKA Stanislav

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2019-3-3/neuropathic-pain-component-in-patients-with-myotonic-dystrophy-type-2-a-pilot-study-112792
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2019322
Klíčová slova myotonic dystrophy; pain; neuropathic pain; descriptors; psychology
Popis Cíl: Bolest u myotonické dystrofie (MD) může mít variabilní charakter a některé deskriptory poukazují na možný podíl neuropatické komponenty bolesti u pacientů s MD. Cílem práce bylo zhodnocení výskytu deskriptorů neuropatické bolesti a senzitivních abnormit u pacientů s myotonickou dystrofií 2. typu (MD2) a posouzení některých psychologických faktorů významných v rozvoji chronické bolesti. Soubor a metodika: Skupina 23 pacientů s chronickou bolestí a geneticky potvrzenou MD2 a skupina 24 zdravých dobrovolníků obdobného věku a pohlaví byly vyšetřeny pomocí dotazníků PainDETECT a Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI), komplexního protokolu kvantitativního testování senzitivity (quantitative sensory testing; QST) a baterie sebehodnotících psychologických testů. Výsledky: Dotazník PainDETECT poukázal na možnou či pravděpodobnou přítomnost neuropatické komponenty bolesti u více než poloviny pacientů. Podle dotazníku NPSI je spontánní bolest u MD2 pacientů nejčastěji svíravá, velmi časté jsou krátké záchvaty bodavé bolesti a téměř dvě třetiny pacientů vnímají brnění či mravenčení. QST prokázalo častý výskyt abnormit termického a algického čití, a to zejména na dolních končetinách. Pacienti s MD2 vykazovali také statisticky významně vyšší míru deprese a katastrofizace bolesti. Závěr: Deskriptory bolesti zachycené v rámci dotazníků PainDETECT a NPSI a senzitivní profil stanovený pomocí QST protokolu podporují v provedeném pilotním projektu hypotézu, že bolest u MD2 má pravděpodobně také neuropatickou komponentu.
Související projekty: