Informace o publikaci

Improving Orienteering-based Tourist Trip Planning with Social Sensing

Autoři

PERSIA Fabio PILATO Giovanni GE Mouzhi BOLZONI Paolo D'AURIA Daniela SVEN Helmer

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Future Generation Computer Systems
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2019.10.028