Informace o publikaci

Mezinárodní právo soukromé – včera, dnes a zítra

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ Kristina

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-S-10
Klíčová slova Private International Law - Faculty of Law in Brno - Progress
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá vývojem mezinárodního práva soukromého na pozadí uplynulých sto let od vzniku Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jsou nastíněny zlomové okamžiky, které vedly k významnému rozvoji této vědní disciplíny. Příspěvek je rozdělen do třech částí, kde autoři popisují pedagogické a vědecké uchopení mezinárodního práva soukromého a procesního na pozadí obecného vývoje této disciplíny.