Informace o publikaci

Soudobé jazykově-právní otázky v evropském Česku se zaostřením na akademické prostředí

Autoři

KŘEPELKA Filip

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Příspěvek představuje právní rámec užívání češtiny a dalších jazyků v Česku jako státu standardně zapojeného do mezinárodního společenství a členského státu Evropské unie. Ve srovnání s jinými srovnatelnými jednojazyčnými státy se ukazuje, že Česká republika postrádá jazykovou politiku zaměřenou na rozvoj a ochranu češtiny. Patrný je naopak odpor vůči takové politice. To se odráží v absenci ústavní jazykové klausule stejně jako jazykového zákonodárství. Jednojazyčnost prostředí umožňuje naivní postoje vůči možnostem užívání dalších jazyků ve veřejné sféře. Anglicizace se těší vstřícnosti, ba se obdivuje a požaduje. Sporný požadavek Masarykovy univerzity předkládat anglické habilitační práce bohužel této právní (ne)politice odpovídá. Standardní při mezinárodní komparaci je vlastně pouze podpora znakového jazyka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info