Informace o publikaci

COFOLA 2019: Část IX. - Atypické podoby trestání ve veřejné správě (Sborník z konference)

Autoři

SKULOVÁ Soňa SVOBODA Tomáš JANOVEC Michal

Rok publikování 2019
Druh Editorství tématického sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Sekce je tematicky zaměřena nikoli na správní trestání v běžném slova smyslu, nýbrž na různorodé atypické podoby trestání v oblasti veřejné správy. Příspěvky mohou být zaměřeny zejména na atypické skutkové podstaty deliktů či atypické správní sankce. Příkladem může být objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a její četná specifika. Příspěvky však mohou směřovat také na různorodé „sankční postupy“ ve veřejné správě, které zpravidla vůbec nejsou za trestání považovány. Pozornost může být zaměřena např. na „sankční rozměr“ výkonu působnosti veřejného ochránce práv či obdobně na obecné souvislosti uplatnění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. S ohledem na to, že veřejná správa má taktéž určité politické základy, pozornost může být věnována také uplatnění "politických sankcí" ve veřejné správě. Ačkoli téma sekce není zaměřeno na nedávnou reformu správního trestání, také v rámci této nové právní úpravy se mohou vyskytovat některé (pro běžné správní trestání) atypické aspekty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info