Informace o publikaci

Svatopluk’s Three Wands : the Collapse and Regeneration of Early Mediaeval Empires

Logo poskytovatele
Název česky Tři pruty Svatoplukovy : kolaps a regenerace raně středověkých říší
Autoři

MACHÁČEK Jiří

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Velká Morava je považována za kontroverzní téma v rámci evropských středověkých studií. Pravděpodobně se jedná o přechodovou společnost, která ve svém vývoji dospěla na rozhraní mezi náčelnictví a raný stát. Velká Morava nicméně v 9. století n. l. politicky a kulturně dominovala východní části střední Evropy. Rozpad Velké Moravy je mimořádně zajímavým příkladem prosperující rané středověké říše, která ve velmi krátkém časovém období zaznamenala náhlý pokles. Její existence trvala zhruba od roku 822, kdy jsou Moravané poprvé zmiňováni v písemných pramenech, až do bitvy proti maďarským kočovníkům u Bratislavy v letech 906/7, které se Moravané již nezúčastnili. Jednalo se o společensky složitou a přísně rozvrstvenou společnost s relativně vysokým standardem hmotné kultury. Vývoj Moravy lze dokumentovat velkým počtem archeologických nálezů získaných během více než půl století intenzivní výzkumné činnosti. Výzkum se zaměřil hlavně na rozsáhlá centra protourbáního charakteru (např. Pohansko u Břeclavi).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info