Informace o publikaci

Právní vědomí a legitimita práva v podmínkách demokratického státu

Autoři

HORÁK Filip LACKO David

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Weyrovy dny právní teorie 2019
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/weyr/weyr2019.pdf
Klíčová slova Legitimacy; Legal Consciousness; Behavioral Legal Science; Democracy
Popis Legitimita práva je již dekády ba staletí diskutovaným fenoménem. Nicméně právní odborníci se prozatím věnovali spíše disputacím týkajícím se rozmanitých zdrojů této legitimity, tj. argumentů, jejichž prostřednictvím lze právo ospravedlnit, a nikoli samotné podstatě a obsahu legitimity práva. Proto tento příspěvek nahlíží na pojem legitimity práva odlišným úhlem pohledu, neboť namísto otázky, jak lze právo ospravedlnit, předkládá otázku jinou, totiž, v čem přesně legitimita práva v podmínkách demokratické společnosti spočívá a jak ji lze empiricky měřit. Pro tyto účely představuje koncept právního vědomí v jeho nejširším možném významu, v němž se stává kruciální součástí, ba ekvivalentem legitimity práva. Právě vztah mezi legitimitou práva a právním vědomím tvoří jádro tohoto příspěvku. Příspěvek rovněž představuje přístup behaviorální právní vědy, který umožňuje koncept právního vědomí empiricky odhadovat v populaci a tím poskytnout informace o aktuální úrovni legitimity práva ve společnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info